1. Du må være innlogget med lønnsnummer og passord for å kunne avgi stemme.
  2. Det er kun mulig å stemme en gang.
  3. Det skal avgis tre stemmer. En av stemmene kan gis til et annet valgbart medlem eller kan markeres som blank.
  4. Det kan kun avgis en stemme per kandidat.
  5. Det er tillatt å avgi stemme til et valgbart medlem som ikke står oppført på stemmeseddelen.
  6. Fristen for å stemme er 28. september 2020 kl. 12:00.